Duomenų naudojimo taisyklės

Duomenų naudojimo taisyklės:

 

Interneto svetainėjepateikta medžiaga yra UAB  „Šaltinio srovė“ nuosavybė. Bet koks viso ir (ar) dalies duomenų turinio kopijavimas, platinimas, atkūrimas ar atvaizdavimas, bet kokiu būdu ir bet kokioje terpėje, yra neleistinas be įmonės sutikimo.

Uncategorized